ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Άλλοι

Ιδιώτες

Σας προέκυψε παλιά μπαταρία αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους ή τύπου ups;

Τότε παραδώστε την, στις συμβεβλημένες με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) επιχειρήσεις ή επικοινωνήστε με έναν από τους συνεργάτες μας στα τηλ. 210 3421951 (Αθήνα) 2310 267438 - (Θεσσαλονίκη), για να σας ενημερώσουμε για το πλησιέστερο σημείο.

Η παλιά μπαταρία δεν είναι αστικό απόβλητο, δεν την τοποθετούμε στον κάδο σκουπιδιών και δεν την αφήνουμε έκθετη στο περιβάλλον.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, λόγω των βαρέων μετάλλων και του ηλεκτρολύτη που φέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία

Με την συμβολή σας δομούμε μια καλύτερη σχέση με το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Δημόσιοι οργανισμοί - ΔΕΚΟ

Ολοι οι φορείς του δημοσίου υποχρεωτικά εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση των Η.Σ και συσσωρευτών, βάσει νομοθεσίας και οργανώνουν την συλλογή των αποβλήτων τους, σε συνεργασία με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)

Ενδεικτικά αναφέρουμε : Δήμοι, Περιφέρειες, Εφορίες, Υπουργεία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, Ενοπλες Δυνάμεις, Νοσοκομεία κ.α

Η συνεργασία σας με ΣΕΔ πραγματοποιείται μέσω σύμβασης συνεργασίας.

Για την ασφαλή πρωτογενή αποθήκευση των αποβλήτων σας το ΣΕΔ προτείνει την παράδοση κάδου αποθήκευσης αυτών στο χώρο σας.

Κατά την παράδοση των χρησιμοποιημένων Η.Σ και συσσωρευτών θα πρέπει να σας παραδίδεται Εντυπο Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ), το οποίο μεταβιβάζει την ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων σας, σε ΣΕΔ.

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προς εσάς.

Η συνεισφορά σας στην ορθή διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων είναι αναγκαία και πέραν της οικολογικής ευαισθησίας που συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Συμβληθείτε με το Σύστημα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 3421951