ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Εισαγωγείς & κατασκευαστές Η.Σ. και συσσωρευτών (υπόχρεοι)

Ως εισαγωγείς ή/και κατασκευαστές Η.Σ και συσσωρευτών, φέρετε ευθύνη για τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.
Η ένταξή σας σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) είναι επιβεβλημένη βάση της σχετικής νομοθεσίας.
Η επιχείρησής σας εντάσσεται σε ΣΕΔ:

  1. με την υπογραφή σύμβαση συνεργασίας
  2. με την δήλωση των εμπορικών σημάτων που εισάγετε ή/και κατασκευάζετε

Η ένταξή σας, πέραν της σύμβασης, συνοδεύεται με την καταβολή της χρηματικής εισφοράς, η οποία πραγματοποιείται ανά τρίμηνο.
Η χρηματική εισφορά αναγράφεται επί των τιμολογίων, σε όλα τα εμπορικά στάδια διακίνησης των Η.Σ και συσσωρευτών, σε ξεχωριστή γραμμή. Απουσία αυτής υπάρχει μόνο στα παραστατικά που αφορούν τους τελικούς καταναλωτές.
Η εν λόγω εισφορά, καλύπτει τα έξοδα της πανελλαδικής διαχείρισης των εν δυνάμει αποβλήτων σας, μεταβιβάζοντας την υποχρέωση της επιχείρησής σας, στο ΣΕΔ ως προς την εναλλακτική διαχείρισή τους.
Εναρξη υπολογισμού της χρηματικής εισφοράς, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, από 1/11/04.

Συμβληθείτε με το Σύστημα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 3421951