ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Εισαγωγείς οχημάτων & εξοπλισμού (υπόχρεοι)

Το φάσμα των εισαγωγών είναι μεγάλο και καλύπτει πάσης φύσης οχήματα έως και εξοπλισμό που φέρει συσσωρευτές, πλην των φορητών ηλεκτρικών στηλών (ενδεικτικά : βιομηχανικό εξοπλισμό, ιατρικό εξοπλισμό, τεχνικό υλικό πληροφοριακών εφαρμογών, συστημάτων ασφαλείας κ.α).
Ως εισαγωγείς οχημάτων ή/και εξοπλισμού που εμπεριέχει συσσωρευτές, φέρετε ευθύνη για τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.
Η ένταξή σας σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) είναι επιβεβλημένη βάση της σχετικής νομοθεσίας.
Η επιχείρησής σας εντάσσεται σε ΣΕΔ:

  1. με την υπογραφή σύμβαση συνεργασίας
  2. με την δήλωση των εμπορικών σημάτων που εισάγετε ή/και κατασκευάζετε

Η ένταξή σας, πέραν της σύμβασης, πιστοποιείτε με την καταβολή της χρηματικής εισφοράς.
Η χρηματική εισφορά αναγράφεται επί των τιμολογίων, σε όλα τα εμπορικά στάδια διακίνησης των προϊόντων σας, σε ξεχωριστή γραμμή. Δεν αναγράφεται στα παραστατικά που αφορούν τους τελικούς καταναλωτές.
Η εν λόγω εισφορά, καλύπτει τα έξοδα της πανελλαδικής διαχείρισης των αποβλήτων, μεταβιβάζοντας τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σας, στο ΣΕΔ ως προς την εναλλακτική διαχείρισή τους.
Έναρξη υπολογισμού της χρηματικής εισφοράς, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, από 1/11/04.

Συμβληθείτε με το Σύστημα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 3421951