ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ

Βλέπουμε την απειλή, εχουμε την τεχνογνωσία, είναι ώρα για δράση!
Ανακύκλωση μπαταριών τώρα!!!

/

Τύποι Συσσωρευτών

  • Συσσωρευτές εκκίνησης (οχήματα, μοτοσικλέτες, αγροτικός εξοπλισμός, σκάφη θαλάσσης)
  • Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένους (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.)
  • Συσσωρευτές έλξης (κλάρκ βιομηχανικά, μεταφοράς κ.ά)
  • Στατικοί συσσωρευτές (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, UPS κ.ά)
  • Συσσωρευτές νικελίου - καδμίου, χρησιμοποιούνται κυρίως, λόγω της υψηλής τους αντοχής σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντίστοιχα, οι παραπάνω συσσωρευτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Συσσωρευτές χωρητικότητας Αh<30
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας μεταξύ 30<Αh<90
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας Αh>90

Οι συσσωρευτές της κατηγορίας 1 = Αh<30, χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης σε μοτοσικλέτες, μικρής ισχύος αγροτικού εξοπλισμού, ειδικές εγκαταστάσεις, alarm, στατικοί συσσωρευτές και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Οι συσσωρευτές της κατηγορίας 2 = 30<Αh<90, χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για οχήματα, σκάφη και μέσης ισχύος αγροτικό εξοπλισμό.

Οι συσσωρευτές της κατηγορίας 3 = Αh>90, χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για μεγάλα βιομηχανικά οχήματα, ως συσσωρευτές έλξης, ως στατικοί συσσωρευτές και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται μια αύξηση των συσσωρευτών που χρησιμοποιούν τα οχήματα μεταξύ 30<Αh<90 και αύξηση των συσσωρευτών οχημάτων χωρητικότητας Αh>90, ενώ παρατηρείται μείωση του αριθμού συσσωρευτών Αh<30, λόγω της μείωσης πώλησης των μοτοσικλετών - μοτοποδήλατα.