Επικοινωνία

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.
Ανακύκλωση μπαταριών

Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 314, 17673, Καλλιθέα, 5ος όροφος


Tel.: 210 3421091,
Tel.: 210 3421951
Fax: 210 3426622

info@sydesys.gr