Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2018

Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2017

Περισότερα

Πρόσκληση των Μετόχων στην τακτική Γενική Συνέλευση 2017

Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2016

Περισότερα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
χρήσεως 2016

Περισότερα

Πρόσκληση Μετόχων στην τακτική Γενική Συνέλευση 2016

Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2015

Περισότερα

Πρόσκληση Μετόχων στην τακτική Γενική Συνέλευση 2015

Περισότερα

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
χρήσεως 2015

Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2014

Περισότερα

Ισολογισμός
2014


Περισότερα

Πρόσκληση Μετόχων στην τακτική Γενική Συνέλευση 2014

Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2013

Περισότερα

Ισολογισμός
2013


Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2012

Περισότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Έτους 2011

Περισότερα

Δείτε το διαφημιστικό μας βίντεο

Είναι μια αληθινή ιστορία από έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα δίνει την αγάπη του στους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτό που επιστρέφει σε αυτόν είναι μόνο καθαρή αγάπη ... Παρακολουθήστε την καθημερινή ζωή του κύριου χαρακτήρα του Νίκου που επιτυγχάνει μια βαθύτερη προσέγγιση στο νόημα της ζωής ...

Μια απλή πράξη αγάπης για το περιβάλλον δημιουργεί ένα ατελείωτο κυματισμό που γυρνά πίσω σε εσένα...