Ιστορία Οργανισμού

Ιστορία Οργανισμού


Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ 2431/23.3.2004) με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Με την υπ. αριθμ. 169.1/12.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ, το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έλαβε ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του για την διαχείριση, πλέον, ΟΛΩΝ των τύπων συσσωρευτών οχημάτων & βιομηχανίας (Μολύβδου – οξέως, Νικελίου – Καδμίου, Νικελίου Υδριδίου του Μετάλλου και Ιόντων –Λιθίου).

Η συνεργασία με το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και η ΚΥΑ 41624/2010.

Βασικό αντικείμενο του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ αποτελεί η εναλλακτική διαχείριση όλων των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, με στόχο αφενός μεν τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και αφετέρου της επίτευξης των εθνικών στόχων.

Βλέπουμε
την απειλή,
Έχουμε
την τεχνογνωσία,
Eίναι
ώρα για δράση!
Ανακύκλωση
μπαταριών τώρα!

Οι μπαταρίες είναι ένα άκρως επικίνδυνο απόβλητο και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε για να οδηγούνται με ασφαλή τρόπο σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

Στόχος ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.

Η οργάνωση δικτύου συνεργασιών με υπόχρεους, παραγωγούς, αδειοδοτημένους συλλέκτες, χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης και ανακυκλωτές συσσωρευτών.

Η ανάπτυξη βέλτιστων περιβαλλοντικών διαδικασιών για την επίτευξη της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων.

Η προβολή της αναγκαιότητας ορθής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

Η καταγραφή και εποπτεία των στοιχείων συλλογής σε πανελλαδική κλίμακα.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στοχεύοντας στην αύξηση των ποσοτήτων συλλογής.

Δείτε το διαφημιστικό μας βίντεο

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι μια μπαταρία είναι άκρως επικίνδυνο απόβλητο, αν δεν οδηγηθεί σωστά στην ανακύκλωση. Μολύβι και οξύ , Νικέλιο και Κάδμιο, λιώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Μολύνουν, ότι με σοφία δημιούργησε η φύση, ποτάμια , λίμνες , θάλασσες , τη γη που στέκει κάτω από τα πόδια μας.

Είναι χρέος μας να τον προστατεύσουμε. Να ανακυκλώσουμε κάθε μπαταρία που μπορεί να δηλητηριάσει τον πλανήτη, να τον οδηγήσει αργά σε ένα τέλος που ίσως δεν είναι μακρινό, ούτε αναπόφευκτο.